Zvláštní zápis do MŠ 6. 6. 2022 (Lex Ukrajina)

K zápisu do MŠ dne 6.6. 2022 od 9.00 hod – 12.00 hod. mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění na území ČR podle §33 odst. 1 písmene a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (“uprchlíci”) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
– kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany
– kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů  za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.