Výlet Radíčeves

V pondělí  16. 5. 2022  pojedou děti
na výlet na farmu v Radíčevsi, zaměřený na prohlídku hospodářských zvířat, strojů a plodin a projetí na koni.

Dejte dětem HNED RÁNO pohodlné vrstvené a neprofukovací oblečení, které si mohou ušpinit.

Organizační pokyny

  • jedeme autobusem v 8,35 ze stanice v Kovářské ulici = odcházíme z MŠ přesně v 8 hodin = na nikoho nečekáme
  • návrat v 11,25 hod = děti které půjdou po obědě si vyzvedněte nejdříve ve 12,30 hod
  • děti musí být po SNÍDANI, svačinu z MŠ jim povezeme s sebou a dostanou ji cca v 9,15
  • budou mít s sebou v batůžku na záda:
    MALOU svačinku + uzavíratelnou lahvičku s pitím
    pláštěnku
     (POZOR!!! – učitelky nebudou mít čas kontrolovat, zda jste ji tam dali = je to na rodičích)

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 2022

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin

PŘERUŠEN v SRPNU

– tj od  1. 8. do 31. 8. 2022 (včetně)

Náhradní provoz v jiné MŠ si rodiče si zařizují samostatně – pouze po vyzvednutí dokumentů v MŠ.

Z provozních důvodů dále žádáme rodiče, aby nahlásili do MŠ, které týdny v červenci bude jejich dítě do MŠ docházet.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

K zápisu do MŠ v období od 2. do 5. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (“uprchlíci”) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 6. června 2022 od 9,00 do 12,00 hodin.

Kritéria 2022-23
Žádost o přijetí 2022-23
Evidenční list