Informace pro rodiče

V MŠ se vyskytla nákaza COVID-19. Po projednání s KHS je druhá třída uzavřena.

Dětem, které přišly do kontaktu s pozitivně testovaným je nařízena karanténa.

MŠ je i nadále od 19. 4. 2021 otevřena v omezeném provozu pro ostatní předškolní děti a děti IZS pro které neplatí toto opatření (karanténa).

Informace ke vzdělávání
Nadále probíhá distanční výuka

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021-2022

Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2021- 2022 se uskuteční
ve dnech 15. 4. až 30. 4. 2021 včetně.
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2015 včetně.
Školské obvody budou zveřejněny dne 9. 4. 2021, z důvodu jejich změny.
 

Informace k distančnímu vzdělávání

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je povinné účastnit se distanční výuky. Je pro ně vždy připravené téma na týden a k němu nápady, pracovní listy, básně, písně, pohádky. Berte to jako “návod”, jak s dětmi trávit společný čas. Dítě pozitivně motivujte, po práci chvalte. KONZULTACE pro rodiče v případě potřeby – KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10 DO 12 HODIN.

Informace k uzavření MŠ od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ s účinností ode dne 27. 2. 2021 do dne 21. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádná potvrzení.

Prosím, nadále sledujte webové stránky školy.

Děkuji za ohleduplnost a vstřícnost.

Renata Říhová, ředitelka školy
v.z. Božena Spodniaková