Přerušení provozu MŠ

Po projednání se zřizovatelem je stanoveno, že v termínu

od pondělí 27. 12. – 31. 12. 2021

bude z důvodu čerpání dovolených přerušen provoz MŠ.

Zahájen bude 3. 1. 2022

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Závěrečné fotografování v MŠ

Dne 25. 5. 2021  v 8. 30 hodin proběhne v mateřské škole závěrečné fotografování dětí.

Společná fotografie třídy: 25,- Kč

Samostatný portrét: 3ks foto 13×18 za 90,- Kč

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 2021

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 2021

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem bude provoz mateřské školy v době letních prázdnin

PŘERUŠEN V ČERVENCI 2021

od  1. 7. – do 31. 7. 2021

Náhradní provoz v jiné MŠ (rodiče si zajišťují samostatně) – pouze po vyzvednutí dokumentů v MŠ

Děkujeme za vstřícnost a ochotu

                                                                           Mgr. Renata Říhová, ředitelka školy

                                                                           v.z. Božena Spodniaková

MŠ otevřena bez omezení

Vážení rodiče,

od 10. 5. 2021 bude naše mateřská škola otevřena pro všechny děti, bez roušek a bez povinnosti testování.

Moc se na Vás těšíme.

Kolektiv MŠ

Informace pro rodiče 2. třídy

Vážení rodiče, ve čtvrtek 29. 4. 2021 je 2. třída opět otevřena pro všechny předškolní děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti rodičů IZS a vybraných profesí, které nemají žádné příznaky onemocnění.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 17. 4. 2021 bylo hlášeno na KHS, že došlo k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění COVID-19 u pedagogického pracovníka MŠ, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Lounech, uzavřela 2. třídu MŠ v době ode dne 17. 4. 2021 minimálně do dne 28. 4. 2021.

Byla provedena ohnisková dezinfekce MŠ za použití virucidních dezinfekčních prostředků a to v prostorách tříd a komunikačních prostor i zázemí školy, s důrazem na všechny kontaktní plochy, jako jsou madla, kliky, židle, stolky, kohoutky apod.

Děkujeme moc všem rodičům za vstřícnost.

Spodniaková Božena