Personální obsazení

Ředitelka
Mgr. Renata Říhová

Učitelky
1. třída
Hana Počtová
Iveta Roušarová

2. třída
Mgr. Renata Říhová
Božena Spodniaková
Hana Počtová

Školnice
Anna Černíková

Kuchařka
Radka Langmaierová

Vedoucí školní jídelny
Lada Jedličková

MŠ má dvě homogenní třídy, počet dětí na třídě je 22-25 podle aktuálního věku dětí v daném školním roce.