Přerušení provozu MŠ

Provoz MŠ bude přerušen od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 (včetně).