Přerušení provozu MŠ

Pro informovanost rodičů

při plánování dovolených upozorňuji,

že provoz naší mateřské školy

bude v době letních prázdnin

PŘERUŠEN v SRPNU 

tj. od středy 1.8. do pondělí 31.8. 2018 (včetně)

V případě nutné potřeby si

náhradní provoz v jiné MŠ

(po vyzvednutí dokumentů u ředitelky)

rodiče zařizují samostatně.


Mgr. Renata Říhová, ředitelka školy