Rodičovské schůzky

4. 9. 2018 od 15:30 se koná rodičovská schůzka rodičů dětí, které nastoupily do MŠ 1. 9. 2018

5. 9. 2018 od 15:30 se koná rodičovská schůzka rodičů dětí, které již MŠ navštěvovaly