Informace pro rodiče na začátek roku

Dne 3. 9. 2019 se bude v 15,30 hodin konat krátká (cca půl hodiny) povinná schůzka rodičů.

Prosím přijďte včas.

Upozorňuji rodiče nových dětí, že pro ně bude schůzka cca o půl hodiny delší.

Děkuji                                                                  Mgr. Renata Říhová,ředitelka školy