Zápisy do prvních ročníků základních škol

Zápisy do prvních ročníků základních škol:

  • zápisy proběhnou v termínu od 06. do 17. 04. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole
  • zápis je povinný pro děti narozené do 31. 08. 2014 včetně
  • při zápisu nebude potřeba předložit rodný list dítěte
  • organizace zápisů na každé škole je trochu rozdílná – dle konkrétních podmínek školy, termín je však jednotný pro všechny
  • konkrétnější informace na webových stránkách jednotlivých ZŠ (kontakty uvedeny na plakátě)