Informace k uzavření MŠ od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ s účinností ode dne 27. 2. 2021 do dne 21. 3. 2021.

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádná potvrzení.

Prosím, nadále sledujte webové stránky školy.

Děkuji za ohleduplnost a vstřícnost.

Renata Říhová, ředitelka školy
v.z. Božena Spodniaková