Informace pro rodiče 2. třídy

Vážení rodiče, ve čtvrtek 29. 4. 2021 je 2. třída opět otevřena pro všechny předškolní děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti rodičů IZS a vybraných profesí, které nemají žádné příznaky onemocnění.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 17. 4. 2021 bylo hlášeno na KHS, že došlo k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění COVID-19 u pedagogického pracovníka MŠ, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Lounech, uzavřela 2. třídu MŠ v době ode dne 17. 4. 2021 minimálně do dne 28. 4. 2021.

Byla provedena ohnisková dezinfekce MŠ za použití virucidních dezinfekčních prostředků a to v prostorách tříd a komunikačních prostor i zázemí školy, s důrazem na všechny kontaktní plochy, jako jsou madla, kliky, židle, stolky, kohoutky apod.

Děkujeme moc všem rodičům za vstřícnost.

Spodniaková Božena