Režim návratu ze zahraničí – MŠMT

Vážení rodiče,
 
seznamte se prosím s ochranným opatřením, které upravuje pravidla 
pro návrat zaměstnanců a dětí ze zahraničí. Týká se škol a školských zařízení 
s důrazem také na mateřské školy.
 
Děkujeme.