Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

K zápisu do MŠ v období od 2. do 5. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (“uprchlíci”) s místem pobytu ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 6. června 2022 od 9,00 do 12,00 hodin.

 

Kritéria 2022-23
Žádost o přijetí 2022-23
Evidenční list