Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 2022

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin

PŘERUŠEN v SRPNU

– tj od  1. 8. do 31. 8. 2022 (včetně)

Náhradní provoz v jiné MŠ si rodiče si zařizují samostatně – pouze po vyzvednutí dokumentů v MŠ.

Z provozních důvodů dále žádáme rodiče, aby nahlásili do MŠ, které týdny v červenci bude jejich dítě do MŠ docházet.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu