Informace k distančnímu vzdělávání

Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je povinné účastnit se distanční výuky. Je pro ně vždy připravené téma na týden a k němu nápady, pracovní listy, básně, písně, pohádky. Berte to jako “návod”, jak s dětmi trávit společný čas. Dítě pozitivně motivujte, po práci chvalte. KONZULTACE pro rodiče v případě potřeby – KAŽDÉ ÚTERÝ OD 10 DO 12 HODIN.