Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021-2022

Zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2021- 2022 se uskuteční
ve dnech 15. 4. až 30. 4. 2021 včetně.
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2015 včetně.
Školské obvody budou zveřejněny dne 9. 4. 2021, z důvodu jejich změny.